Kaikki 38 - Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys